Budgetcoach People Service sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enige opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of verspreid zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Budgetcoach People Service.
Hoewel de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook!
Door Budgetcoach People Service per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ik sta niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de door u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Budgetcoach People Service verstrekt.

Respect voor de privacy van mijn cliënten en opdrachtgevers zie ik als een terechte maatschappelijke plicht.
Ik wil gerichte en persoonlijke service kunnen bieden en daar heb ik  persoonsgegevens voor nodig. Hierin volg ik
de AVG/GDPR, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Ook online dienstverlening moet transparant en betrouwbaar zijn.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.

Persoonsgegevens door interactie zijn onder andere naam, adres, e-mailadres, geboortedatum,  bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc. Persoonlijke data wordt niet alleen gecreëerd door interactie maar ook door technische processen zoals contactformulieren, reacties, webanalyses en insluitingen van derden.
Persoonsgegevens door interactie

1. Om offertes en facturen op te stellen zijn adresgegevens noodzakelijk.
2. De verstrekte persoons gegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
3. Persoons gegevens worden nooit aan derden verkocht noch weggegeven tegen wederdiensten.
4. Wanneer een vraag gesteld wordt die wellicht door derden/instanties beantwoord moet gaan worden, wordt toestemming gevraagd om een e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.
5. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers.  Adresgegevens van offertes en facturen worden opgenomen in een database. Facturen en offertes worden elektronisch onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.
Persoonsgegevens door technische processen

1. Extern bedrijf - Deze website draait op een Extern hostingbedrijf. Standaard verzamelt dit bedrijf geen persoonlijke data over bezoekers, alleen de data die getoond word in het scherm met het   gebruikersprofiel van geregistreerde gebruikers gaan rechtstreeks naar Budgetcoach People Service.
2. Reacties - Als bezoekers mededelingen plaatsen op de site verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikers agentstring om spamopsporing te helpen.
3. Cookies - Geplaatste cookie bevat geen persoonlijke data. Deze cookie is na een dag verlopen.
Beveiliging

Er wordt alles aan gedaan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan op een pc met realtime virus- en malwarebescherming. Deze worden dagelijks geüpdatet naar een beveiligd bestand binnen de Microsoft Cloud.
De inhoud van de website wordt beschermd door een SSL certificaat.
  "Budgetcoach People Service"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: infobps@ziggo.nl
Volg mij op Twitter!