Gemeenten
Wat kan de budgetcoach voor u betekenen?

Gemeenten zijn een belangrijk aanspreekpunt voor burgers die in aanmerking willen komen voor (bijzondere) bijstand en/of schuldhulpverlening.
Budgetcoach People Service kan de Gemeente ‘aan de poort’ bijstaan met een dienstenpakket op maat,
waarmee voorkomen wordt dat inwoners gedwongen worden om aanspraak te maken op schuldhulpverlening.
De budgetcoach biedt individuele budget begeleiding aan, de deskundige hulp is gericht op het voorkomen van financiële problemen, het geven van voorlichting en het in balans brengen van het inkomsten- en uitgavenpatroon.

Zodra burgers in de schuldsanering belanden,  wordt het oplossen van de financiële problemen een lastige, kostbare en vaak slepende zaak.
De ervaring leert ook dat er een wachtlijst is onstaan bij de schuldhulpverlening.
Budgetcoach People Service is onafhankelijk en transparant en heeft geen binding met gerelateerde bedrijven zoals deurwaarders, incassobureaus, banken of andere verkopende instanties,
en staat garant voor een goede en professionele dienstverlening en hanteert daarbij een gedragscode die u hier kunt vinden.
Wilt u meer weten, vraagt u het mij vrijblijvend !
Vrijwillig inkomensbeheer.

Voor burgers die aankloppen voor hulp bij de Gemeente. Vaak betreft het betalingsproblemen met water- en energieleveranciers, zorgverzekeraars en woningcorporaties.

Zij zien vaak zelf geen uitweg voor hun persoonlijke financiële situatie. Er is (nog) geen sprake van echte problematische schulden.

Toepassing van vrijwillig inkomensbeheer, een direct doeltreffend alternatief voor een stabilisatieperiode en/of gemeentelijke (vrijwillige) schuldhulpverlening.
Dit zonder wachttijden voor de hulpvrager!

Budgetcoach People Service heeft zich gespecialiseerd in vrijwillig inkomensbeheer en zorgt voor adequate ondersteuning van de hulpvrager in zeer brede zin.
De kosten voor vrijwillig inkomensbeheer worden door de hulpvragers in principe zelf gedragen en worden opgenomen in een budgetplan.

Een doorverwijzing naar Budgetcoach People Service biedt een mogelijkheid voor snelle directe hulp aan de burger! Dit scheelt de gemeente ook veel geld!

Meer over de werkwijze vrijwillig inkomensbeheer kunt u hier lezen.
  "Budgetcoach People Service"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: infobps@ziggo.nl
Volg mij op Twitter!