Werkwijze

Een goed advies begint met een gedegen intake. In een individueel gesprek wordt de financiële situatie van de werknemer verkend. Onderwerpen die centraal staan:

• oorzaak van de financiële zorgen;
• huidige financiële situatie versus gewenste financiële situatie.

Na afloop van dit gesprek ontvangt u op hoofdlijnen (ivm de privacy van de medewerker) een terugkoppeling met een advies om de gewenste situatie te bereiken.
• inkomsten-uitgaven overzicht;
• Ordenen administratie;
• structuur aanbrengen in het betalingsverkeer;
• besparingstips;
• het aanleren van vaardigheden gericht op het voeren van een gezonde financiële huishouding;
• advies in eventuele aflossingen aan schuldeisers (indien nodig begeleiden naar het aanvragen van een schuldregeling).
Periodiek ontvangt u in het traject een voortgangsrapportage.
Deze problematiek kost u veel tijd en maken uw organisatie ook gevoeliger voor fraude en diefstal.

Om uw werknemers te ondersteunen en om deze risico’s voor u als werkgever terug te dringen biedt Budgetcoach People Service dienstverlening op maat.

Wat is dienstverlening op maat?

Budgetcoach People Service biedt u als werkgever de mogelijkheid om een maatwerktraject in te zetten voor uw werknemer met financiële zorgen: resultaatgerichte hulp met een
individuele aanpak, afgestemd op de persoonlijke situatie van uw werknemer.
Voorzieningencheck

Het totale inkomen van uw werknemer bestaat niet alleen uit salaris.
Bijna iedereen heeft meerdere inkomens bestanddelen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, heffingskortingen en kinderopvangtoeslag.
Budgetcoach People Service zal uw werknemer helpen bij het aanvragen van toeslagen en voorzieningen. De ervaring leert dat hier veel winst te behalen is voor de werknemer:
niet zelden blijkt het inkomen lager te zijn dan de uitgaven omdat er geen gebruik wordt gemaakt van bepaalde regelingen en voorzieningen.

Op een deel van het inkomen mag de deurwaarder/overheid geen beslag leggen. Dit is de zogenaamde “beslagvrije voet”. Wanneer er sprake is van beslag op het inkomen dan
berekenen wij de beslag vrije voet. Indien nodig verzoeken we om aanpassing van de door de deurwaarder gehanteerde beslagvrije voet, al dan niet met terugwerkende kracht.
De deurwaarder heeft de verplichting om het reeds teveel ingehouden beslag terug te betalen. In de meeste gevallen wordt het geld dat door de deurwaarder is teruggestort, direct
ingezet voor de aflossing van schulden. Dit zorgt voor een direct resultaat.
 
 
Geen verrassingen achteraf!

Budgetcoach People Service is onafhankelijk en transparant en heeft geen binding met gerelateerde bedrijven zoals deurwaarders, incassobureaus, banken of andere verkopende instanties,
en staat garant voor een goede en professionele dienstverlening en hanteert daarbij een gedragscode  die u hier kunt vinden.

Wilt u meer weten, neemt u dan vrijblijvend contact op!
Personeel met geldproblemen.

Vier op de vijf bedrijven heeft personeel met geldproblemen, zo blijkt uit het Nibud-rapport 'Financiële problemen op de werkvloer'.
De kosten daarvan lopen zo hoog op dat steeds meer bedrijven besluiten zelf hun personeel te helpen bij het oplossen van de financiële problemen.

Heeft u medewerkers die de laatste tijd minder presteren? Ziet u een groei in het ziekteverzuim bij uw medewerkers aan het eind van de maand?
Heeft u iedere maand weer nieuwe loonbeslagen?

U kunt te maken krijgen met werknemers die een voorschot op hun salaris of vakantiegeld willen, vragen om overwerk enz. Ook verzoeken van medewerkers om een geldlening van
bedrijfswege. Dit zijn vaak al vroegtijdige signalen van financiële problemen. Ook zijn dit signalen dat de werknemer de helderheid in bankzaken kwijt is.
Voor grotere ondernemingen is het mogelijk om een periodiek spreekuur op uw bedrijfslocatie te organiseren.
Budgetcoach People Service is u graag van dienst een werknemer coaching naar financiële zelfredzaamheid aan te bieden, ook naar de toekomst.
Mogelijkheden vervolgtraject

Aan de hand van het basisadvies bepaalt u zelf welk vervolg traject u samen met uw werknemer inzet.
De mogelijke trajecten die Budgetcoach People Service u biedt zijn:

Beslagvrije Voet
Budgetbegeleiding

Wanneer er zich bij uw werknemer financiële veranderingen hebben voorgedaan door bijvoorbeeld (echt)scheiding, ziekte of (gedeeltelijk) ontslag, is de kans aanwezig dat uw
werknemer moeite heeft uit te komen met zijn inkomen.
Budgetbegeleiding is erop gericht de inkomsten en uitgaven van uw werknemer op elkaar af te stemmen.
Uw medewerker wordt gecoacht bij het veranderen van zijn bestedings- en/of leefpatronen. Onderwerpen die centraal staan:
Standaard vindt een coachingstraject plaats thuis bij de medewerker ( face to face-coaching). Daarnaast zijn er de mogelijkheden van E-coaching.
Medewerkers kunnen frequenter contact hebben met de coach, dat bevordert het coachingsproces.
Budgetcoach People Service voorziet u altijd van een zeer concurrerende offerte op maat. Inclusief kilometervergoeding, reistijden, materialen en ongeacht de benodigde uren.
En inclusief een traject nazorg bij mogelijke terugval. 
All-in tarief € 42,50,- per uur, exclusief 21% btw.
  "Budgetcoach People Service"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: infobps@ziggo.nl
Volg mij op Twitter!