Zorgverzekeraars
wat kan een budgetcoach voor u betekenen?

Budgetcoaching en inkomensbeheer

Een budgetcoach helpt verzekerden meer inzicht en overzicht te krijgen in hun financiele huishouding!


Zorgverzekeraars zien een explosieve stijging van het aantal mensen dat kampt met betalingsproblemen van eigen risico of zorgpremie.
Ruim 800.000 Nederlanders hebben noodgedwongen een betalingsregeling getroffen met hun verzekeraar. Naar verwachting zal dit alleen maar toenemen.

Het betreft vaak verzekerden die, als er minder geld binnenkomt dan men uitgeeft, al snel in de problemen komen.
De schulden aan onder andere zorgkosten kunnen snel oplopen en aflossen wordt steeds lastiger.
Een zorgverzekeraar kan een betalingsregeling treffen of een incassobureau inschakelen. Na een half jaar volgt uiteindelijk een aanmelding bij Zorginstituut Nederland (ZiNL)
als wanbetaler. Dit zijn vaak tijdrovende en kostbare aangelegenheden.

Vroegtijdige inschakeling van een budgetcoach is goedkoper dan het oplossen van de financiële problemen met vaak slepende procedures.
Budgetcoach People Service is onafhankelijk en transparant en heeft geen binding met gerelateerde bedrijven zoals deurwaarders, incassobureaus, banken of andere verkopende instanties en staat garant voor een goede en professionele uitvoering van de dienstverlening en hanteert daarbij een gedragscode die u hier kunt vinden.
Wilt u meer weten, vraagt u het mij vrijblijvend !
Vrijwillig Inkomensbeheer, een doeltreffend instrument voor verzekerden met een (nog) beheersbare betalingsachterstand !

Een (vroegtijdige) doorverwijzing naar Budgetcoach People Service, zonder wachttijden, biedt een mogelijkheid voor snelle directe hulp! Dit scheelt u als zorgverzekeraar zeker geld.
De kosten voor vrijwillig inkomensbeheer worden door de verzekerde in principe zelf gedragen en worden opgenomen in een budgetplan.
Budgetcoach People Service heeft zich gespecialiseerd in (vrijwillig) inkomensbeheer en zorgt voor adequate ondersteuning van de verzekerde in zeer brede zin.

Vrijwillig budgetbeheer houdt een vinger aan de pols voor eventuele afgesproken betalingsregelingen.

Meer over de werkwijze vrijwillig inkomensbeheer kunt u hier lezen.
  "Budgetcoach People Service"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: infobps@ziggo.nl
Volg mij op Twitter!